Return

30.8.1998 Sporting Club "Salle des Etoiles", Monaco, Monaco

Previous show (Monaco 29/08/1998) Next show (Essen 01/09/1998)